Zadanie 1. , ,

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
 1. for(i = 0; i > 10; i++)
 2. var i = 0;
  while(i <= 10)
   i += 2;

 3. var i = 0;
  do
   i++;
  while(i > 10);

 4. var i = 0;
  do
   i = i + 2;
  while(i < 10);

Zadanie 2. , ,

function fun1(f)
{
 if(f < 0)
  f = f * (-1);
 return f;
}

Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie

 1. wypisać wartość odwrotną do f
 2. zwrócić wartość odwrotną do f
 3. wypisać wartość bezwzględną z f
 4. zwrócić wartość bezwzględną z f

Zadanie 3. , ,

if((x < -5) || (x > 2))
 x++;

Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej

 1. -4
 2. -1
 3. 2
 4. 3

Zadanie 4. , ,

var w=0;
var i=1;
for (i = 1; i < 50; i++)
{
 if (i%2 == 0)
  w += i;
}

Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa

 1. liczbie naturalnych liczb parzystych większych od 50.
 2. sumie naturalnych liczb parzystych mniejszych od 50.
 3. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.
 4. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.

Zadanie 5. , ,

Który z typów wspieranych przez język PHP służy do obsługi zmiennych logicznych?
 1. Float
 2. String
 3. Integer
 4. Boolean