Zadanie 1. ,

Wskaż znacznik HTML pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.
 1. <s> </s>
 2. <b> </b>
 3. <em> </em>
 4. <sub> </sub>

Zadanie 2. ,

Element <meta charset="utf-8"> jest stosowany do określenia metadanych strony internetowej dotyczących
 1. opisu strony.
 2. języka strony.
 3. słów kluczowych.
 4. kodowania znaków.

Zadanie 3. ,

 <ol>
<li>biały</li>
<li>czerwony
<ul>
<li>różowy</li>
<li>pomarańczowy</li>
</ul></li>
<li>niebieski</li>
</ol>

W języku HTML zdefiniowano listę, która

 1. jest punktowana z zagłębioną listą numerowaną.
 2. jest numerowana z zagłębioną listą punktowaną.
 3. nie ma zagłębień i jest punktowana, wyświetla 5 punktów.
 4. nie ma zagłębień i jest numerowana, słowo „niebieski” ma przyporządkowany numer 5.

Zadanie 4. ,

W kaskadowych arkuszach stylów selektor klasy należy zdefiniować za pomocą symbolu
 1. *
 2. #
 3. . (kropka)
 4. : (dwukropek)

Zadanie 5. , ,

body {
border: 2px;
height: 600px;
width: 560px; }

Jaką szerokość strony pozostawiono na jej treść, na podstawie przedstawionej definicji CSS?
 1. 2 px
 2. 560 px
 3. 600 px
 4. 640 px