Zadanie 5.

W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
 1. font-size
 2. font-style
 3. font-family
 4. font-variant

Zadanie 4.

Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
 1. . (kropka)
 2. : (dwukropek)
 3. #
 4. *

Zadanie 3.

Uwaga: zadanie jest niepoprawnie sformułowane odpowiedzi B i D są poprawne

Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?

 1. <a src="www.strona.pl">strona</a>
 2. <a href=http://strona.pl>strona</a>
 3. <a href="http::/strona.pl>strona</a>
 4. <a href="http://strona.pl">strona</a>

Zadanie 2.

Element <meta charset="utf-8"> określa metadane strony internetowej dotyczące
 1. opisu strony.
 2. języka strony.
 3. słów kluczowych.
 4. kodowania znaków.

Zadanie 1.

W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji <footer>, <header>, <nav>?
 1. HTML4
 2. HTML5
 3. XHTML1.0
 4. XHTML2.0