Zadanie 1. ,

Podany wpis w pliku HTML oznacza, że
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 1. kod HTML zapisano w wersji 5 języka.
 2. kod HTML zapisano w wersji 4 języka.
 3. wszystkie znaczniki w kodzie HTML należy zapisywać wielkimi literami.
 4. znaczniki zamykające są obowiązkowe w kodzie HTML, również dla znaczników samozamykających się.

Zadanie 2. ,

Kodowanie polskich znaków można zdefiniować w języku HTML za pomocą
 1. znacznika <title>
 2. znacznika <charset>
 3. atrybutu znacznika <p>
 4. atrybutu znacznika <meta>

Zadanie 3. ,

Które z podanych par znaczników HTML mają wizualnie to samo działanie na stronie internetowej, jeżeli żadne style CSS nie zostały zdefiniowane?
 1. <p> i <h2>
 2. <b> i <big>
 3. <b> i <strong>
 4. <meta> i <title>

Zadanie 4. ,

W języku HTML zapisano definicję tabeli. Który rysunek obrazuje efekt jej działania?

<table border="1">
<tr><td>pierwszy</td><td>drugi</td></tr>
<tr><td colspan="2">trzeci</td></tr>
</table>

 1. Rysunek 1
 2. Rysunek 2
 3. Rysunek 3
 4. Rysunek 4

Zadanie 5. ,

W przedstawionym fragmencie formularza HTML zdefiniowano pole input, o którym można powiedzieć, że
<input type="password" name="pole">
 1. ma wpisany domyślny tekst „pole”.
 2. ukrywa wprowadzone do niego znaki.
 3. wyświetla wprowadzone do niego znaki.
 4. umożliwia wpisywanie tylko wartości liczbowych.