Egzamin pisemny E.14-SG-23.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego o pytania z testu E.14-SG-23.01 (obecnie to 808 pytań z Tworzenia stron internetowych, Baz danych i Aplikacji internetowych). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi CKE Styczeń 2023.

Są to te same zadania co w arkuszach: , .

Zadanie 1. , , ,

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
 1. for(i = 0; i > 10; i++)
 2. var i = 0;
  while(i <= 10)
   i += 2;

 3. var i = 0;
  do
   i++;
  while(i > 10);

 4. var i = 0;
  do
   i = i + 2;
  while(i < 10);

Zadanie 2. , , ,

function fun1(f)
{
 if(f < 0)
  f = f * (-1);
 return f;
}

Przedstawiona funkcja zapisana w języku JavaScript ma za zadanie

 1. wypisać wartość odwrotną do f
 2. zwrócić wartość odwrotną do f
 3. wypisać wartość bezwzględną z f
 4. zwrócić wartość bezwzględną z f

Zadanie 3. , , ,

if((x < -5) || (x > 2))
 x++;

Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej

 1. -4
 2. -1
 3. 2
 4. 3

Zadanie 4. , , ,

var w=0;
var i=1;
for (i = 1; i < 50; i++)
{
 if (i%2 == 0)
  w += i;
}

Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa

 1. liczbie naturalnych liczb parzystych większych od 50.
 2. sumie naturalnych liczb parzystych mniejszych od 50.
 3. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.
 4. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.