Zadanie 3. , , ,

if((x < -5) || (x > 2))
 x++;

Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej

  1. -4
  2. -1
  3. 2
  4. 3
D