Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje E.14. w zawodzie Technik informatyk

Porównanie roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Analiza jakościowa

Analiza ilościowa

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE (Podstrona Wyniki).