Statystyka zadań z egzaminu pisemnego

Trochę statystyki egzaminacyjnej, do przemyślenia. Może się przyda przy powtórce. Na postawie odbytych dotychczas 10. sesji - 400 zadań z naszej bazy na wykresie pierścieniowym.

Skrypt 1.