Zadanie 4. , , ,

var w=0;
var i=1;
for (i = 1; i < 50; i++)
{
 if (i%2 == 0)
  w += i;
}

Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu JavaScript jest wartość zmiennej w równa

  1. liczbie naturalnych liczb parzystych większych od 50.
  2. sumie naturalnych liczb parzystych mniejszych od 50.
  3. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.
  4. sumie naturalnych liczb nieparzystych większych od 50.
B