Egzamin pisemny E.14-SG-23.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego o pytania z testu E.14-SG-23.01 (obecnie to 808 pytań z Tworzenia stron internetowych, Baz danych i Aplikacji internetowych). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi CKE Styczeń 2023.

Są to te same zadania co w arkuszach: , .