Zadanie 1. , , ,

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku JavaScript za pomocą instrukcji
 1. for(i = 0; i > 10; i++)
 2. var i = 0;
  while(i <= 10)
   i += 2;

 3. var i = 0;
  do
   i++;
  while(i > 10);

 4. var i = 0;
  do
   i = i + 2;
  while(i < 10);

B