Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 2019

Zadanie 1.

Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7

Zadanie 2.

Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
 1. <css>
 2. <link>
 3. <style>
 4. <meta>

Zadanie 3.

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
 1. rys. A
 2. rys. B
 3. rys. C
 4. rys. D

Zadanie 4.

Przedstawione pole input umożliwi
 1. wpisanie hasła.
 2. zaznaczenie opcji.
 3. wpisanie dowolnego tekstu.
 4. wybranie opcji z listy o wartościach text1 i text2.