Praktyczne repetytorium cz. 2.1 HTML

Po wykonaniu grafik przystępujemy do zakodowania stron witryny zgodnie z wymaganiami. Zadanie to ułatwi edytor Notepad++ i przeglądarka Firefox. Powtórzmy najważniejsze elementy.

Arkusz E.14-04-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową realizującą formularz rejestracyjny do forum hobbystycznego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSIWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie baza2.zip zabezpieczone hasłem: Forum#1
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowany plik umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany, a w polu plec przechowywana jest wartość "K” lub "M” w zależności od płci użytkownika.
Rysunek 1. Struktura bazy danych

Arkusz E.14-03-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową realizującą formularz rejestracyjny dla sklepu internetowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie baza.zip zabezpieczone hasłem: formul4rz!
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowany plik umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany.
Rysunek 1. Struktura bazy danych

Arkusz E.14-02-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę firmy wynajmującej samochody. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSIWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Struktura bazy danych