Kryteria oceny E.14-01-17.01


Arkusz E.14-01-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisu samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych Komis zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Baza danych Komis

Arkusz E.14-03-16.08

Uwagi:
  • brak pliku sportowcy.sql (i archiwum baza2.zip).
  • brak kryteriów oceniania.
Gdyby ktoś z czytelników posiadał (plik lub kod) proszę o kontakt.

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj projekt polegający na opracowaniu zapytań do bazy i stworzeniu witryny internetowej wykorzystującej te zapytania. Wykorzystaj do tego celu pakiet XAMPP z bazą MySQL i narzędziem phpMyAdmin. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSIWYG.

Rozwiązanie arkusza E.14-01-16.01

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Prościej się nie da
ta zasada obowiązuje przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Jej konsekwencją jest oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów.

Rozwiązanie arkusza E.14-15.08-10

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Prościej się nie da
ta zasada obowiązuje przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Jej konsekwencją jest oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów.