Repetytorium cz. 3.3 Modele barw

Modele przestrzeni barw to sposoby opisu koloru stosowane między innymi w informatyce, programowaniu, poligrafii...

Repetytorium cz. 3.2. Formaty graficzne

Formaty plików graficznych można podzielić na formaty przechowujące grafikę rastrową oraz wektorową. Formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stratną oraz niestosujące kompresji.

Zadanie 1.

Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna
 1. W części <head> zawiera się część <body>
 2. W części <head>  mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
 3. W części <head>można definiować szablon strony znacznikami <div>
 4. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS.

Zadanie 2.

W języku HTML znacznik <strong> tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
 1. <b>tekst</b>
 2. <h1>tekst</h1>
 3. <big>tekst</big>
 4. <sub>tekst</sub>

Zadanie 3.

Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
 1. jedynie znane czcionki, np. Arial.
 2. rozmiary obrazów w procentach.
 3. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach.
 4. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel.