Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego o pytania z Informatora (obecnie to 649 pytań z Tworzenia stron internetowych, Baz danych i Aplikacji internetowych). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi CKE Informator 2012.

Zadanie 1

Kod języka html przedstawi tabelę składająca się z dwóch
<table style="width:400px;" border="2">
<tr style="text-align:center;">
<td style="width:30%;">laptop</td>
<td style="width:70%;">parametry</td>
</tr>
</table>

 1. kolumn o równych rozmiarach.
 2. wierszy o równych rozmiarach.
 3. wierszy o różnych rozmiarach.
 4. kolumn o różnych rozmiarach.

Zadanie 2.

W kodzie deklaracji stylu języka CSS zastosowano polecenie !important, spowoduje to, że taka cecha będzie
h1 { color: red !important; background-color: yellow }
 1. miała pierwszeństwo przed innymi, nawet jeśli ma niższy priorytet.
 2. interpretowana w drugiej kolejności.
 3. miała niższy priorytet.
 4. zablokowana.

Zadanie 3.

Zapis koloru stosowany w plikach html wykorzystuje model przestrzeni barw
 1. RGB.
 2. RGC.
 3. CMYK.
 4. CMYS.