Praktyczne repetytorium cz. 3. CSS

Trzecią czynnością w przygotowaniu witryny na egzaminie praktycznym jest wykonanie zaleceń dotyczących jej wyglądu. Najczęściej mamy konkretne wytyczne i obraz przedstawiający stronę. Powtórzmy najczęściej stosowane reguły CSS.

Praktyczne repetytorium cz. 2. HTML

Po wykonaniu grafik przystępujemy do zakodowania stron witryny zgodnie z wymaganiami. Zadanie to ułatwi edytor Notepad++ i przeglądarka Firefox. Powtórzmy najważniejsze elementy.

Praktyczne repetytorium cz. 1. Grafika

8 sesji egzaminacyjnych, kilkanaście wersji arkuszy i zawsze coś z grafiki. Najważniejsze aby wykonać obrazy według wytycznych (i mieć nadzieje że są zgodne z kryteriami oceniania CKE). Wybieramy edytor który znamy najlepiej, liczy się czas, bo pozostałe zadania są o wiele trudniejsze. Poniżej krótka historia grafiki na praktycznym egzaminie E.14.

Zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:
  1. połączyć relacją pola ID z obu tabel.
  2. dodać pole klucza obcego do tabeli zamówienia i połączyć je z id tabeli Klienci.
  3. dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamówienia.
  4. zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia.

Zadanie 23.

Źródłem rekordów dla raportu może być
  1. tabela.
  2. inny raport.
  3. makropolecenie
  4. zapytanie INSERT INTO.