Zadanie 1.

Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
 1. HTML 5
 2. XHTML 1.1
 3. HTML 4.01 Strict
 4. HTML 4.01 Transitional

Zadanie 2.

Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
 1. <img>
 2. <strike>
 3. <embed>
 4. <object>

Zadanie 3.

Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
 1. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
 2. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
 3. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
 4. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>

Zadanie 4.

W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
 1. rect, triangle, circle
 2. poły, square, circle
 3. rect, sąuare, circle
 4. rect, poły, circle

Zadanie 5.

Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
 1. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny.
 2. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny.
 3. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny.
 4. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu.