Arkusz E.14-X-19.01

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego (do 520 pytań). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi.

Zadanie 1.

Znacznik <s> w języku HTML powoduje
 1. migotanie tekstu.
 2. pochylanie tekstu.
 3. podkreślanie tekstu.
 4. przekreślanie tekstu.

Zadanie 2.

Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
 1. opis, co znajduje się na stronie.
 2. informację, kto jest autorem strony.
 3. wykazy kluczowe, z których korzystają wyszukiwarki sieciowe.
 4. nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona.

Zadanie 3.

Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
 1. Może być zapisana jako zakładka w przeglądarce internetowej.
 2. Dane przesyłane są za pomocą adresu URL, czyli w sposób widoczny dla użytkownika.
 3. Posiada dodatkowe ograniczenia jakim jest długość adresu - maksymalnie 255 znaków.
 4. Jest wskazana, gdy przesyłane są informacje poufne, np. hasło, numer telefonu czy numer karty kredytowej.

Zadanie 4.

Atrybut value w polu formularza XHTML
 1. ogranicza długość pola.
 2. wskazuje na nazwę pola.
 3. ustawia pole tylko do odczytu.
 4. wskazuje odpowiedź domyślną.