Arkusz E.14-01-19.06

Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj aplikację internetową portalu ogłoszeniowego sklepu internetowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora kodu zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy1.zip zabezpieczone hasłem: Z@dani3
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.Wyniki swojej pracy również zapisz w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Tabele w bazie sklep wykorzystane w zadaniu przedstawione są na obrazie 1. Pole promocja przechowuje tylko dwie wartości: 0 – jeżeli towar nie jest objęty promocją, 1 – jeżeli towar jest objęty promocją.Tabele połączone są relacją opartą na polach: idDostawcy w tabeli towary oraz id w tabeli dostawcy.
Obraz 1. Baza danych

Aktualizacja bazy zadań z egzaminu pisemnego E.14-X-19.06 (do 560 pytań Tworzenia stron internetowych, baz danych i aplikacji internetowych). Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi Czerwiec 2019.

Zadanie 1.

Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?
  1. <h2>
  2. <link>
  3. <title>
  4. <meta>

Zadanie 2.

Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to
  1. <em> </em>
  2. <span> </span>
  3. <code> </code>
  4. <blockquote> </blockquote>