Zadanie 35.

W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
setcookie("osoba", "Anna Kowalska", time()+(3600*24));
 1. zostanie usunięty po jednym dniu od jego utworzenia.
 2. będzie przechowywany na serwerze przez jeden dzień.
 3. zostanie usunięty po jednej godzinie od jego utworzenia.
 4. będzie przechowywany na serwerze przez jedną godzinę.

Zadanie 36.

W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
$i=10; $a=0;
while ($i)
{
$a=$a+2;
$i--;
}
 1. 0
 2. 2
 3. 10
 4. 20

Zadanie 37.

W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
 1. pola innerHTML.
 2. metody getAttribute.
 3. metody setAttribute.
 4. pola attribute i podać nazwę atrybutu.

Zadanie 38.

W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
var osoba=prompt("Podaj imię", "Adam");
 1. wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym.
 2. bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam".
 3. pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam".
 4. wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam".

Zadanie 39.

W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
$z=mysqli_query($db,"SELECT ulica, miasto, kod_pocztowy FROM adresy");
$a=mysqli_fetch_row($z);
echo "$a[1], $a[2]";
 1. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu.
 2. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów.
 3. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu.
 4. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów.