Arkusz E.14-04-16.01

Brak arkusza E.14-04-16.01
Z opisów społecznościowych wiadomo, że był analogiczny do arkusza E.14-05-16.01.
Tematyką był kantor wymiany walut.