Arkusz E.14-01-14.08 ,

Zadanie egzaminacyjne

Utwórz bazę danych i stronę internetową zgodnie z wytycznymi:

1. BAZA DANYCH

 • Oprogramowanie do tworzenia baz danych: Microsoft Access.
 • Lokalizacja bazy C:\fizyka\baza.accdb
 • Obiekty bazy danych: tabela, formularz i raport.
 • Wymagania dotyczące obiektów bazy:
   - tabela o nazwie Uczniowie: powinna zawierać zaimportowane dane z pliku C:\fizyka\uczniowie.xls.
   - formularz o nazwie Wprowadzanie uczniów: powinien zawierać pola tabeli zamieszczonej w pliku o nazwie uczniowie,
  - formularz o nazwie Wprowadzanie uczniów: powinien uruchamiać się automatycznie podczas otwierania bazy danych,
  - raport o nazwie Uczniowie klasami: powinien zawierać pola Nazwisko, Imię, Klasa,
  - dane w raporcie: należy posortować alfabetycznie według nazwisk z podziałem na klasy,
  - raport należy wyeksportować do pliku HTML i zapisać w lokalizacji C:\fizyka\uczestnicy.html

2. STRONA INTERNETOWA

Witryna składa się z dwóch stron Strona główna i Terminy spotkań, których formatowanie należy wykonać za pomocą kaskadowych arkuszy stylów.

Wymagania dotyczące strony: Strona główna 

Wykonać stronę według schematu strony głównej z kodowaniem znaków UTF-8 oraz z zachowaniem kolorystyki czerni, szarości i czerwieni (kolor czcionki menu dla selektora: link - czerwony, pozostały tekst na stronie również w kolorze czerwonym).
 • Lokalizacja strony C:\fizyka\index.html
 • Przeskalować plik C:\fizyka\grafiki\baner.jpg i umieścić w nagłówku strony jako baner.
 • W pasku informacyjnym zamieść przesuwający się tekst: „strona internetowa koła fizycznego”.
 • Plik C:\fizyka\grafiki\zdjecie.jpg przeskalować i umieścić w treści strony Strona główna.
 • Za pomocą funkcji języka JavaScript z pliku C:\fizyka\aktualizacja.js umieść w stopce informacje o ostatniej aktualizacji.
 • Menu nawigacyjne powinno zawierać trzy hiperłącza w postaci listy wypunktowanej: Strona główna, Terminy spotkań, Kontakt - odwołujące się do odpowiednich stron i poczty elektronicznej.
 • Kontakt powinien być odnośnikiem do adresu mailowego: fizyka@wp.pl.

Uwaga!

Formatowanie elementów strony zamieść w oddzielnym pliku C:\fizyka\style\glowny.css.

Wymagania dotyczące strony: Terminy spotkań

 1. Lokalizacja strony C:\fizyka\terminy.html
 2. Wygląd powinien być taki sam, jak strony: Strona główna, jednak w miejscu zdjęcia należy umieścić tabelę.
 3. Pod tabelką umieść odnośnik o treści Aktualni uczestnicy kierujący do pliku
  C:\fizyka\uczestnicy.html (kolor odnośnika - czerwony).
Uwaga: Formatowanie tabeli zamieść w oddzielnym pliku C:\fizyka\style\tabela.css
Do sprawdzenia poprawności witryny użyj lokalnie zainstalowanego walidatora stron internetowych.
Uwaga: Utwórz kopię folderu C:\fizyka i nadaj jej nazwę C:\fizyka_PESEL (PESEL to Twój numer PESEL)
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • baza danych wraz z obiektami: tabela, formularz, raport,
 • strona: Strona główna,
 • strona: Terminy spotkań
 • pliki graficzne oraz sformatowane strony.

Przykładowe rozwiązanie:

Film (tutorial) https://youtu.be/gelfGkUPzS4
Wyeksportowany raport uczestnicy.html

index.html


terminy.html


kontakt.html


glowny.css


tabela.css