Praktyczne repetytorium cz. 4. JavaScript

Skończyły się pewniaki zaczyna się wróżenie. JavaScript gościł na egzaminach praktycznych dość często ale takim faworytem jak grafika, HTML i CSS nie jest. Spróbujmy na podstawie dotychczas zamieszczonych zadań określić zakres powtórki.
Jeśli ktoś powtarzał do egzaminu pisemnego to już dużo umie. Jeśli nie warto zajrzeć:
Repetytorium http://egzamin-e14.blogspot.com/p/javascript.html

Rys historyczny

Warto się zapoznać z przykładowymi rozwiązaniami.

2014

 1. Sprawdzanie znaku liczby.
 2. Zabezpieczenie strony hasłem.
 3. Generowanie ciągów liczb.
 4. Data ostatniej aktualizacji strony.

2015

 1. Kalkulator prosty - cztery podstawowe działania.
 2. Obliczanie pola i obwodu kwadratu.

2016

 1. Przeliczanie jednostek temperatury.
 2. Przeliczanie kursu walut.
 3. Sprawdzanie jakości hasła (x2).

2017

 1.  Kalkulator (obliczanie pola powierzchni ścian).
 2.  Kalkulator (obliczanie malowania).
 3.  Kalkulator (obliczanie kafelkowania).
 4.  Kalkulator (obliczanie ceny mieszkania).
2018
 1. Kalkulator (wyznaczający koszt ogłoszenia).
 2. Kalkulator (wyznaczający średnią ocen).
 3. Kalkulatory (wyznaczające najwyższą/najniższą średnią ocen).

Wnioski

Z przedstawionej tematyki problemów widać, że najczęściej mamy do czynienia z jakimś „kalkulatorem”. Trzeba zatem opanować technikę obsługi zdarzeń, deklarowania zmiennych, wprowadzania danych i wyprowadzania wyników za pomocą okien dialogowych (funkcje prompt() i alert()) oraz pól formularza (element <input>). Często trzeba zastosować przycisk (np. element <button>).

Przykład 1.


Z wyrażeń, instrukcji i funkcji trzeba minimum znać podstawowe operatory (arytmetyczne, relacji i przypisania), instrukcję warunkową if, pętlę for oraz zagadnienia z function.

Przykład 2.


Uwaga
W przykładzie zastosowano uproszczony sposób odwoływania się do elementów. Zamiast metody
document.getElementById("nazwa_identyfikatora")
zastosowano samą nazwę identyfikatora.


Sprawdzanie poprawności danych

Przykład 3.