Praktyczne repetytorium cz. 4. JavaScript

Skończyły się pewniaki zaczyna się wróżenie. JavaScript gościł na egzaminach praktycznych dość często ale takim faworytem jak grafika, HTML i CSS nie jest. Spróbujmy na podstawie dotychczas zamieszczonych zadań określić zakres powtórki.
Jeśli ktoś powtarzał do egzaminu pisemnego to już dużo umie. Jeśli nie warto zajrzeć:
Repetytorium http://egzamin-e14.blogspot.com/p/javascript.html

Rys historyczny

Warto się zapoznać z przykładowymi rozwiązaniami.

2014

  1. Sprawdzanie znaku liczby.
  2. Zabezpieczenie strony hasłem.
  3. Generowanie ciągów liczb.
  4. Data ostatniej aktualizacji strony.

2015

  1. Kalkulator prosty - cztery podstawowe działania.
  2. Obliczanie pola i obwodu kwadratu.

2016

  1. Przeliczanie jednostek temperatury.
  2. Przeliczanie kursu walut.
  3. Sprawdzanie jakości hasła (x2).

2017

  1.  Kalkulator (obliczanie pola powierzchni ścian)

Wnioski

Z przedstawionej tematyki problemów widać, że najczęściej mamy do czynienia z jakimś „kalkulatorem”. Trzeba zatem opanować technikę obsługi zdarzeń, deklarowania zmiennych, wprowadzania danych i wyprowadzania wyników za pomocą okien dialogowych (funkcje prompt() i alert()) oraz pól formularza (element <input>). Często trzeba zastosować przycisk (np. element <button>).

Przykład 1.


Z wyrażeń, instrukcji i funkcji trzeba minimum znać podstawowe operatory (arytmetyczne, relacji i przypisania), instrukcję warunkową if, pętlę for oraz zagadnienia z function.

Przykład 2.


Uwaga
W przykładzie zastosowano uproszczony sposób odwoływania się do elementów. Zamiast metody
document.getElementById("nazwa_identyfikatora")
zastosowano samą nazwę identyfikatora.


Sprawdzanie poprawności danych

Przykład 3.