Zadanie 4.

Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
  1. . (kropka)
  2. : (dwukropek)
  3. #
  4. *
A