Zadanie 1.

W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji <footer>, <header>, <nav>?
  1. HTML4
  2. HTML5
  3. XHTML1.0
  4. XHTML2.0
B