Arkusz E.14-03-20.01-SG , ,

Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj aplikację internetową fabryki cukierków. Wykorzystaj do tego celu edytor zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i/lub wektorowej.
 Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy3.zip zabezpieczone hasłem: Wyp@kujMni3
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.Wyniki swojej pracy zapisz w tym folderze.

Grafika 

cukierki1.jpg
cukierki2.png
cukierki3.jpg
Zdjęcie cukierki1.jpg należy zapisać w odcieniach szarości. Logotyp należy przygotować przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej i/lub wektorowej, na podstawie zdjęcia cukierki2.png:
 – zdjęcie cukierki2.png powinno być tak skadrowane, aby był widoczny jedynie czerwony żelek
 – nad żelkiem powinien znaleźć się napis o treści „Cukierki”
 – cechy tekstu: tekst powinien być opisany na okręgu zgodnie z obrazem 1, czcionka Georgia lub Times New Roman, pogrubiona, wypełnienie koloru fioletowe
 – cechy obrazu: tło przezroczyste, wysokość dokładnie 170 px
 – obraz zapisany jako logotyp w formacie umożliwiającym zapis przezroczystości Zdjęcie cukierki3.jpg należy skalować do rozmiaru 600 px na 450 px
Obraz 1. Logotyp

Witryna internetowa 
Obraz 2. Witryna, podstrona Zamówienie

Cechy witryny:
 – strona główna o nazwie index.html oraz podstrona zamowienie.html
Cechy wspólne dla obu stron:
 – zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 – tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Fabryka cukierków”
 – arkusz stylów w pliku o nazwie styl10.css prawidłowo połączony z kodem strony
 – podział strony na bloki: dwa bloki górne, pod nimi baner, poniżej dwa bloki główne: lewy i prawy oraz na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
 – zawartość pierwszego górnego bloku: odnośnik o treści „Zamów cukierki”, którego wybranie prowadzi do strony zamowienie.html
 – Zawartość drugiego górnego bloku: odnośnik, którego wybranie prowadzi do strony index.html. Odnośnik jest w formie obrazu logotyp z tekstem alternatywnym „Nasze logo”
 – zawartość bloku głównego prawego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Nasza oferta”
   – tabela o rozmiarze 2x2 (wiersze drugiej kolumny są scalone):
     – w pierwszym wierszu znajdują się napisy „Kształty” oraz „Możesz zamówić dowolny kolor cukierka”, łamanie tekstu po słowie „zamówić”
     – w drugim wierszu znajduje się lista numerowana (uporządkowana) oelementach: „cytryna”, „liść”, „banan”
 – zawartość stopki: tekst „Autor strony: PESEL”, gdzie PESEL to Twój numer PESEL. PESEL jest pogrubiony
Cechy odrębne dla pliku index.html:
 – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Słodka kraina”
 – zawartość bloku głównego lewego: obraz cukierki3.jpg z tekstem alternatywnym o treści „Nasze cukierki”Cechy odrębne dla pliku zamowienie.html:
   – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Strefa zamówień”
   – zawartość bloku głównego lewego:
   – tekst: „Numer kształtu: ”
   – poniżej pole edycyjne typu numerycznego
   – poniżej tekst: „skomponuj swój kolor, podaj RGB:”
   – poniżej trzy pola edycyjne typu numerycznego, każde poprzedzone tekstem: „R:”, „G:”, „B:”
   – przycisk o treści „Zamówienie”, którego wciśnięcie powoduje wywołanie skrypt
   – poniżej paragraf, w którym pierwotnie znajduje się tekst: „Twoje zamówienie”, tekst jest modyfikowany przez skrypt
   – przycisk o treści „Kolor”

Styl CSS witryny internetowej 

Cechy formatowania CSS działające na stronie:
 – wspólne dla całej strony: krój czcionki Helvetica
 – wspólne dla dwóch bloków górnych: kolor tła RGB: 146, 184, 112; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 50%, wysokość 170 px
 – wspólne dla banera i stopki: kolor tła RGB: 100, 61, 49; biały kolor czcionki,wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px, marginesy wewnętrzne 5 px
 – wspólne dla bloków głównych: kolor tła RGB: 146, 184, 112; szerokość 50%, wysokość 450 px
 – odnośnika „Zamówienie” z drugiego bloku górnego: tło w postaci obrazu cukierki1.jpg, margines wewnętrzny prawy 30 px, dolny 120 px, rozmiar czcionki 150%, bez podkreślenia
 – tabeli i komórki tabeli: obramowanie 2 px, linią kreskowaną zieloną; marginesy zewnętrzne 30 px, wewnętrzne 20 px
 – nagłówka pierwszego stopnia: odległość między literami 20 px, rozmiar czcionki 250%

Skrypt 

Wymagania dotyczące skryptu:
 – wykonywany po stronie przeglądarki, wywoływany przyciskiem „Zamówienie”
 – skrypt sprawdza wprowadzony numer kształtu i wypisuje w akapicie poniżej przycisku „Zamówienie” tekst „Twoje zamówienie to cukierek”, a dalej w zależności od wprowadzonej wartości: 1 –„cytryna”, 2 –„liść”, 3 –„banan”, inny –„inny”,np. „Twoje zamówienie to cukierek liść”
 – następnie skrypt sprawdza wartości RGB, a następnie zmienia kolor tła przycisku „Kolor” na kolor odpowiadający podanej wartości RGB

Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript


UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem PESEL. 
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: cukierki1, cukierki3, index, logotyp, przeglądarka, styl10, zamowienie, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:
 – grafika, –zawartość witryny internetowej,
 – działanie witryny internetowej,
 – styl CSS witryny internetowej,
 – skrypt.