Rozwiązanie arkusza E.14-01-16.01

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Prościej się nie da
ta zasada obowiązuje przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Jej konsekwencją jest oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów.

Zapytania do bazy

Plik kwerendy.txt
a. SELECT tytul FROM `ksiazki` WHERE Wydawnictwo = "Ossolineum"
b. SELECT tytul,nazwisko FROM ksiazki, autorzy WHERE AutorID = IDAutor
c. SELECT idegzemplarz, tytul FROM egzemplarze, ksiazki WHERE ksiazkaid = idksiazki AND dowypozyczenia=0
d. INSERT INTO autorzy VALUES (3, 'Adam', 'Asnyk')
Plik eksport.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.2.7.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Czas generowania: 30 Sty 2016, 17:08
-- Wersja serwera: 5.6.20
-- Wersja PHP: 5.5.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Baza danych: `biblioteka`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `autorzy`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autorzy` (
`IDAutor` int(10) unsigned NOT NULL,
 `Imie` text,
 `Nazwisko` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `autorzy`
--

INSERT INTO `autorzy` (`IDAutor`, `Imie`, `Nazwisko`) VALUES
(1, 'Henryk', 'Sienkiewicz'),
(2, 'Adam', 'Mickiewicz'),
(3, 'Adam', 'Asnyk');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `egzemplarze`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `egzemplarze` (
`IDEgzemplarz` int(10) unsigned NOT NULL,
 `KsiazkaID` int(10) unsigned NOT NULL,
 `DoWypozyczenia` tinyint(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `egzemplarze`
--

INSERT INTO `egzemplarze` (`IDEgzemplarz`, `KsiazkaID`, `DoWypozyczenia`) VALUES
(1, 1, 1),
(2, 1, 1),
(3, 1, 0),
(4, 2, 1),
(5, 2, 1),
(6, 3, 1),
(7, 4, 0),
(8, 4, 1),
(9, 4, 1),
(10, 5, 1),
(11, 5, 0),
(12, 2, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `ksiazki`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ksiazki` (
`IDKsiazki` int(10) unsigned NOT NULL,
 `AutorID` int(10) unsigned NOT NULL,
 `Tytul` text,
 `Wydawnictwo` text,
 `RokWydania` int(10) unsigned DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `ksiazki`
--

INSERT INTO `ksiazki` (`IDKsiazki`, `AutorID`, `Tytul`, `Wydawnictwo`, `RokWydania`) VALUES
(1, 1, 'W pustyni i w puszczy', 'Znak', 2014),
(2, 1, 'Quo vadis', 'Greg', 2014),
(3, 2, 'Pan Tadeusz', 'Ossolineum', 2005),
(4, 2, 'Ballady i romanse', 'Zielona Sowa', 2010),
(5, 2, 'Dziady', 'Ossolineum', 2009);

--
-- Indeksy dla zrzutĂłw tabel
--

--
-- Indexes for table `autorzy`
--
ALTER TABLE `autorzy`
 ADD PRIMARY KEY (`IDAutor`);

--
-- Indexes for table `egzemplarze`
--
ALTER TABLE `egzemplarze`
 ADD PRIMARY KEY (`IDEgzemplarz`);

--
-- Indexes for table `ksiazki`
--
ALTER TABLE `ksiazki`
 ADD PRIMARY KEY (`IDKsiazki`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `autorzy`
--
ALTER TABLE `autorzy`
MODIFY `IDAutor` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=4;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `egzemplarze`
--
ALTER TABLE `egzemplarze`
MODIFY `IDEgzemplarz` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=13;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `ksiazki`
--
ALTER TABLE `ksiazki`
MODIFY `IDKsiazki` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=7;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
Zrzuty ekranoweWitryna internetowa

Plik index.html
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>Baza danych biblioteki</title> 
 <style>
#header, #footer {
color: white;
background: #3B85AA;
text-align: center;
font-family: 'Arial';
padding: 10px;
}
#lewy {
width: 80%;
height: 450px;
text-align: center;
float: left;
}
#prawy {
width: 20%;
height: 450px;
color: white;
background: #4E9BB5;
float: left;
}
#footer {
clear: both;
}
a {
color: white;
}
 </style>
 </head>
 <body>
 <div id="header">
<h1>PROJEKT ROZBUDOWY BAZY DANYCH BIBLIOTEKI</h1>
 </div>
 <div id="lewy">
<img src="baza/projekt.jpg" alt="baza danych biblioteki" border="2" vspace="25">
 </div>
 <div id="prawy">
<h3>AUTOR STRONY</h3>
<p>00000000000 (NR_PESEL)</p>
<h3>PLIKI DO POBRANIA</h3>
<ul>
 <li><a href="baza/kwerendy.txt">Kwerendy</a></li>
 <li><a href="baza/eksport.sql">Eksport MySQL</a></li>
</ul>
 </div>
 <div id="footer">
<h2>Egzamin E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.</h2>
 </div>
 </body>
</html>

Wskazówki i uwagi:
 • W zadaniu narzucono zastosowanie znaczników div.
 • Atrybuty elementu img border i vspace są przestarzałe.

Baza danych

Plik biblioteka.accdb jest dostępny w sieciach społecznościowych.