Rozwiązanie arkusza E.14-01-15.05

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Prościej się nie da

ta zasada obowiązuje przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Jej konsekwencją jest oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów.

Grafiki

i.png

ii.png

iii.png
Wskazówki i uwagi:

  • Do wykonania obrazu najlepiej użyć programu do obróbki grafiki wektorowej Inkscape.

Strona WWW

Plik index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Przegląd Zespołów Medycznych</title>
  <link href="format.css" rel="stylesheet">
  <meta charset="utf-8">
 </head>
 <body>
<h1>Przegląd Zespołów Medycznych</h1>
<a href="i.jpg"><img src="i.jpg" alt="i.jpg"></a>
<a href="ii.jpg"><img src="i.jpg" alt="ii.jpg"></a>
<a href="iii.jpg"><img src="i.jpg" alt="iii.jpg"></a>
<p>Kliknij obrazek aby powiększyć tekst</p>
 </body>
</html>
Plik format.css
body {
background: silver;
}
p {
font: 10px Verdana;
}
img {
width: 150px;
height: 100px;
}

Wskazówki i uwagi:
  • Do napisania kodu najlepiej użyć edytora formatującego składnię Notepad++.
  • Rozwiązanie należy traktować jako przykładowe, zgodne z zasadami oceniania CKE.

Baza danych

Plik ratownictwo.accdb jest dostępny w sieciach społecznościowych.
Uwagi i wskazówki:
  • W treści zadania użyto angielskich nazw typów danych shortText i attachment używając polskiej wersji programu Access będą to odpowiednio typy Krótki tekst i Załącznik.
  • W przypadku starszych wersji programu mogą to być typy Tekst i Obiekt OLE.

Zadania

  1.  Wykorzystując zamieszczone kody i pliki obrazów utwórz witrynę.
  2. Sprawdź poprawność rozwiązania wykorzystując Kryteria oceny E.14-01-15.05.