Arkusz E.14-14.05-07

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj stronę internetową, uwzględniając wymagania dotyczące struktury strony i podstron. Wykorzystując język HTML, JavaScript oraz kaskadowy arkusz stylów CSS.
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, w którym jest utworzone konto z uprawnieniami administratora o nazwie egzamin zabezpieczone hasłem egz@min.
Do utworzenia strony WWW wykorzystaj prosty edytor tekstu (dopuszczalne jest kolorowanie składni), przeglądarkę internetową oraz dowolny program graficzny do wykonania obrazów i zapisania jej w formacie JPEG.
Wymagania dotyczące struktury strony głównej
 1. Strukturę strony należy wykonać w oparciu o bloki (a nie o tabelki).
 2. Częścią wspólną wszystkich podstron jest baner w pierwszym wierszu oraz menu znajdujące się w lewej kolumnie.
 3. Baner jest obrazem w formacie JPEG, wykonanym według wzoru struktury strony (trójkąt i elipsa po obu stronach, a na środku napis MATEMATYKA).
 4. Po kliknięciu na baner powinna wyświetlić się strona główna.
 5. Szerokość kolumn - lewa kolumna 40%, prawa 60% szerokości strony.
 6. W lewej kolumnie należy umieścić MENU z trzema aktywnymi linkami do podstron : OpisJaka to liczba?, Liczby całkowite z zakresu.
 7. W prawej kolumnie powinna wyświetlać się zawartość podstron.
Struktura strony
w utworzonym pliku czcionka.css należy zdefiniować rodzaj i rozmiar czcionki na Arial 18
Wymagania dotyczące zawartości podstron
 1. Opis - powinien wyświetlać się numer PESEL zdającego.
 2. Jaka to liczba? - Jaka to liczba? - powinno wyświetlać się okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę całkowitą", a po wpisaniu i zatwierdzeniu liczby powinna pojawić się informacja "Liczba X jest dodatnia" lub "Liczba X jest ujemna" "Liczba X to zero" (w miejscu X powinna wyświetlić się wartość podanej w oknie dialogowym liczby),
   - wejście na tę podstronę należy zabezpieczyć hasłem liczba
 3. Liczby całkowite z zakresu- Liczby całkowite z zakresu  - powinno wyświetlić okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę początkową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu przez użytkownika dowolnej liczby całkowitej powinno wyświetlać się kolejne okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę końcową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu liczby powinien wyświetlić się ciąg kolejnych liczb, od liczby początkowej do końcowej. Jeśli liczba początkowa będzie mniejsza od liczby końcowej, ciąg będzie rosnący, w przypadku, gdy liczba początkowa będzie większa od liczby końcowej, ciąg będzie malejący.
Wszystkie pliki zapisz na pulpicie w katalogu o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 • wykonany baner w postaci pliku graficznego,
 • struktura strony głównej oraz wypełniona podstrona Opis,
 • wypełniona podstrona Jaka to liczba?,
 • wypełniona podstrona Liczby całkowite z zakresu.