Grafika

Przykład 1. Grafika - podstawowy podział:
  • rastrowa - jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli.
  • wektorowa - obraz jest opisany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.

WŁASNOŚCI

Rozdzielczość
rozmiar pliku graficznego
Histogram
rozkład ilościowy poszczególnych kolorów obrazu.
Kanał alfa
przezroczystości obrazu.

INNE 

Antyaliasing
filtr umożliwiający pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej.
Transformacja obiektu graficznego
przekształcenie lub ich złożenie, zaliczamy: obrót, skalowanie, odbicie, translacja, pochylenie.
Renderowanie
proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym.