Grafika

Przykład 1. Grafika - podstawowy podział:
  • rastrowa - jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli.
  • wektorowa - obraz jest opisany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.

Własności

Rozdzielczość
rozmiar pliku graficznego
Histogram
rozkład ilościowy poszczególnych kolorów obrazu.
Kanał alfa
przezroczystości obrazu.

Operacje

Antyaliasing
filtr umożliwiający pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej.
Desaturacja
 pozbycie się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości.

Transformacja obiektu graficznego
przekształcenie lub ich złożenie, zaliczamy: obrót, skalowanie, odbicie, translacja, pochylenie.
Renderowanie
proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym.
Funkcje (efekty, filtry) grafiki rastrowej
Zmiana obrazu lub jego części (zaznaczonej) np. Rozmycie Gaussa, Wygładzanie, Szum RGB.
 Skalowanie
powoduje zmianę rozmiaru obrazu bez zmieniania ważnej zawartości wizualnej.
Sumowanie kształtów
operacja logiczna, tworzenie kształtu z przynajmniej dwóch obiektów graficznych

Operacje logiczne w grafice wektorowej, w edytorze Inkscape

Warstwy
umożliwiają przykładowo edytowanie nakładających się na siebie pojedynczych fragmentów obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione.
Zaokrąglony prostokąt
narzędzie rysujące kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami (zaokrąglenie można uzyskać wybierając opcję prostokąt z zaokrąglonymi rogami).

Powtórzenie

Pytania:
Kursy: