Repetytorium cz. 2 CSS

WSTĘP

CSS
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW opracowany przez organizację W3C.
Przykład 1.


Reguła
selektor { właściwość: wartość; }
Selektor
selektor
Deklaracja
właściwość: wartość;

Więcej:

Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3/preludium.html

REGUŁY

Kolor tekstu i wartość kolor

 • {color:} - kolor tekstu,

Tło

 • {background-attachment:} - sposób przewijania tła,
 • {background-color:} - kolor tła,
 • {background-image:} - tło graficzne elementu,

Fonty

 • {font-family:} - rodzaj fontu,
 • {font-size:} - wielkość fontu,

Model Box

 • {height:} - wysokość elementu,
 • {margin-top:} - margines zewnętrzny górny,
 • {padding-top:} - margines wewnętrzny górny.

Tekst

 • {letter-spacing:} - odstępy między literami,
 • {word-spacing:} - ostęp między wyrazami.

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/PI/css3-text.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3-text/

Efekty tekstu

 • {text-decoration:} - wyróżnienia tekstu.

Selektory

 • E - typu
 • > - 
 • . - klasy,
 • ::first-letter - pierwszy znak,
 • :link - pseudoklasa linków,
 • :hover - pseudoklasa elementów wskazanych,
 • [] - atrybutu,

Wartości i jednostki

 • %
 • px