Repetytorium cz. 2 CSS

CSS
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW opracowany przez organizację W3C. Obecnie obowiązującym standardem jest wersja CSS 2.1[1] oraz zatwierdzone moduły CSS3.

WSTĘP

Przykład 1.


Reguła
selektor { właściwość: wartość; }
Selektor
selektor
Deklaracja
właściwość: wartość;

Więcej:

Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3/preludium.html

REGUŁY

Kolor tekstu i wartość kolor

 • {color:} - kolor tekstu,

Tło

 • {background:} - właściwości tła,
 • {background-attachment:} - sposób przewijania tła,
 • {background-color:} - kolor tła,
 • {background-image:} - tło graficzne elementu,

Fonty

 • {font:} - właściwości fontu,
 • {font-family:} - rodzaj fontu,
 • {font-size:} - wielkość fontu,
 • {line-height:} - interlinia

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/css3-fonts.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3-fonts/

Model Box

 • {width:} - szerokość elementu,
 • {height:} - wysokość elementu,
 • {margin:} - margines zewnętrzny,
 • {margin-top:} - margines zewnętrzny górny,
 • {padding:} - margines wewnętrzny,
 • {padding-top:} - margines wewnętrzny górny.

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/css3-box.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3-box/

Tekst

 • {text-align:} - wyrównywanie tekstu,
 • {text-indent:} - wcięcie pierwszego wiersza akapitu,
 • {letter-spacing:} - odstępy między literami,
 • {word-spacing:} - ostęp między wyrazami.

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/PI/css3-text.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3-text/

Efekty tekstu

 • {text-decoration:} - wyróżnienia tekstu.

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/css-text-decor-3.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css-text-decor-3/

Listy

 • {list-style:} - właściwości listy
 • {list-style-image:} - punktor graficzny listy

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/css-lists-3.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/css3-lists/

Selektory

 • Typu
 • Potomka i dziecka
 • Klasy i identyfikatora
 • ::first-letter - pierwszy znak,
 • :link - pseudoklasa linków,
 • :hover - pseudoklasa elementów wskazanych,
 • [] - atrybutu,

Wartości i jednostki

 • % - procent
 • px - piksel
 • pt - punkt

ŹRÓDŁA

[CSS21]
Bert Bos et al.; CSS 2.1; W3C Recommendation 7 June 2011;
URL: https://www.w3.org/TR/CSS2