Bazy danych

Składniki bazy danych:
 • Tabela
 • Kwerenda (zapytanie)
 • Formularz - tworzy się w celu wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych.
 • Raport - służy do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania.
 • Makropolecenie
Klucz podstawowy
pole tabeli, którego wartość musi być unikalna.
Indeks
tworzony w celu przyśpieszenia operacji na bazie danychdla pól często wyszukiwanych lub sortowanych

Relacje

Relacja
w bazach danych polega na logicznym połączeniem tabel.
Typ relacji
 • Jeden do jednego
 • Jeden do wielu
 • Wiele do wielu
Spójności danych
 pole klucza podstawowego nie może być puste.
Operacja selekcji
 wybieranie krotek spełniających określone warunki.
Integralność referencyjna
wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nią powiązanej albo równa wartości NULL.

Kolejność tworzenia bazy danych:

 1. określenie celu,
 2. stworzenie tabel
 3. utworzenie relacji
 4. normalizacja