Zadanie 1.

Znacznik <s> w języku HTML powoduje
  1. migotanie tekstu.
  2. pochylanie tekstu.
  3. podkreślanie tekstu.
  4. przekreślanie tekstu.
D