Repetytorium cz. 7. PHP

Kilka słów wstępu na temat PHP

PHP jest to język programowania stanowiący część tak zwanego backendu strony internetowej. Ma on za zadanie sprawienie, że strona  "ożyje" to znaczy, że za jego pomocą będzie odpowiadać na czynności wykonywane przez użytkownika. W przeciwieństwie do JavaScriptu w języku PHP kod jest wykonywany są po stronie serwera za pomocą tak zwanego interpretera. Dzięki czemu zwykły użytkownik z poziomu przeglądarki nie jest w stanie podejrzeć kodu PHP ponieważ przeglądarka otrzymuje tylko wynik.

 UWAGA: Kodu PHP nie sprawdzimy w taki sam sposób jak HTML czy JavaScript. Aby wykonać skrypt PHP na komputerze potrzebujemy program typu XAMP który posiada zainstalowany interpreter.

Wysyłanie i instalowanie skryptu PHP na serwerze WWW

Aby przesłać skrypt PHP na serwer WWW wystarczy użyć programu typu FIleZilla wykorzystującego protokół FTP. Instalacja jako taka na serwerze nie istnieje -  natychmiast po wgraniu pliku na serwer z interpreterem plik ten może zostać wykonany.

Przydatne komendy w języku PHP

phpinfo() - służy ona do wyświetlenia aktualnie ustawionej konfiguracji na serwerze.
Po wpisaniu tej komendy oraz otworzeniu pliku w którym została ona zapisana naszym oczom powinna ukazać się taka tabelka:
$zmienna - w języku PHP w taki sposób deklarujemy ale także wywołujemy zmienną.
np:
$witaj = 'Witaj świecie !';
 echo $witaj; 
wyświetli nam linijkę "Witaj świecie !"
// - w ten sposób zaznaczamy linijkę która nie wykona się w skrypcie a zostanie uznana jako komentarz. np: 
//Ta część kodu się nie wykona
a ta część się wykona
/* jakiś tekst */ - pozwala uznać więcej niż jedną linijkę jako komentarz.
np:
/* Tu jest początek komentarza
 tu dalej trwa 
 a tu się kończy */

Błędy w PHP

W PHP rozróżniamy wiele typów błędów lecz my na razie podzielimy je sobie na 2 grupy:
  • Błędy które uniemożliwiają wykonanie kodu
  • Błędy pomimo których ten kod się wykona
W tej części poradnika zajmiemy się tylko błędami uniemożliwiającymi wykonanie kodu czyli tak zwanymi błędami składniowymi. Należą do nich np: 
  • Brak  ";" na końcu funkcji  echo "cos"    
  • Brak ( lub ) przy funkcjach  if (1>5
  • Złe zamknięcie kodu PHP lub jego brak > zamiast ?> 
Wyświetlany jest wtedy komunikat błędu
np:
Parse error: syntax error, unexpected 'echo' (T_ECHO), expecting ',' or ';' in D:\xampp\htdocs\EgzaminE14\Index.php on line 8
UWAGA: Istnieje możliwość zapisywania błędów w PHP po wcześniejszej konfiguracji pliku php.ini.

Indeks egzaminacyjny

Operatory Typy Tablice (w tym asocjacyjne), konfiguracja serwera (php.ini)

array()
asort()
class
echo
empty()
function
if
mysql_select_db()
mysql_query()
mysql_num_rows()
mysql_fetch_row()
mysql_connect()

while()
for()
foreach()
fputs()
ksort()
pg_connect
print
return
rsort()
setcookie()
sort()
strlen()
switch
unset
__construct
$_GET


Polecam sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując pytania egzaminacyjne z poniższego linku:
Zadania sprawdzające