Praktyczne repetytorium cz. 6. SQL

SQL to na egzaminie pisemnym najczęściej pojawiająca się technologia i coraz częściej występuje na egzaminie praktycznym. Warto posiadać wiedzę z tego tematu.

Na egzaminie możemy spodziewać się praktycznej znajomości:
  • Pakietu XAMP, w szczególności narzędzia phpMyAdmin.
  • Importu i eksportu plików.
  • Tworzenie baz, tabel i kwerend.
  • Modyfikacja danych.
Dokumentowanie efektów pracy często wymaga wykonania zrzutów ekranowych.