MiniRepetytorium HTML, XHTML, HTML5

Podstawowy szkielet strony (elementy obowiązkowe)
HTML
(ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników zatwierdzany jako standard, zwany rekomendacją, przez W3C (ang. World Wide Web Consortium), zawierającą miedzy innymi wykaz elementów i atrybutów (oraz ich wartości) stosowanych w danej wersji języka. Obecnie obowiązującym standardem jest wersja HTML 5.2[1].
Tematy:
 1. Wtęp
 2. Struktura strony
 3. Elementy blokowe
 4. Elementy liniowe
 5. Linki
 6. Grafika
 7. Multimedia
 8. Tabele
 9. Formularze
 10. Suplement

WSTĘP

Znaczniki

 • <nazwa_elementu> - otwierający, początkowy
 • </nazwa_elementu> - zamykający, końcowy
 • <nazwa_elementu/> - pojedynczy
Znacznik (element) pojedynczy możemy zapisywać bez ukośnika /.

Elementy

 • Element
  <nazwa_elementu>zawartość elementu</nazwa_elementu>
 • Element pusty
  <nazwa_elementu/>

Atrybuty

Atrybut umieszczamy w znaczniku:
 •  otwierającym
  <nazwa_elementu nazwa_atrybutu="wartość">
  zawartość elementu
  </nazwa_elementu>
 • lub pojedynczym
  <nazwa_elementu nazwa_atrybutu="wartość"/>
Kolejne atrybuty umieszczamy po spacji.

Więcej na: http://plotkarka.eu/PI/html5/preludium.html

HIPERTEKST

Przykład 1.

Elementy struktury strony:

 • <html> - element główny
 • <body> - zawartość strony
 • <head> - nagłówek dokumentu
 • <link> - link
 • <meta charset name content> - metainformacje
 • <title> - tytuł dokumentu
Inne:
 • <!DOCTYPE HTML> - deklaracja typu dokumentu (wersja 5)

Więcej na:
Karta: http://plotkarka.eu/KP/strona.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/strona.html
Gra: http://plotkarka.eu/gry/losowy_validator.html

Elementy blokowe:

 • <div id> - grupa elementów (atrybut id - identyfikator)
 • <footer> - stopka strony
 • <header> - nagłówek strony
 • <hr> - linia
 • <h1>, <h2> - nagłówki tekstu
 • <li> - pozycja listy
 • <ol> - lista numerowana
 • <p> - akapit
 • <ul> - lista wypunktowana
 • <section> - sekcja strony

Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/akapity.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/blokowe.html

Elementy liniowe:

 • <a href rel> - hiperłącze (atrybut href definiuje adres zasobu, umożliwia również przewijanie strony do elementu z określonym identyfikatorem, wykorzystujemy wtedy znak #, atrybut rel definiuje relację z zasobem docelowym) 
 • <b> - pogrubienie 
 • <br> - podział wiersza 
 • <em> - emfaza (wyróżnienie) 
 • <i> - kursywa
 • <mark> - wyróżnienie (marker)
 • <small> - tekst pomniejszony 
 • <span> - grupa elementów liniowych 
 • <strong> - wyróżnienie 
 • <sub> - indeks dolny 
 • <sup> - indeks górny
Więcej na:
Karta http://plotkarka.eu/KP/tekst.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/liniowe.html

Zadania:
https://egzamin-e14.blogspot.com/search/label/HTML[1]

MULTIMEDIA, LINKI, TABELE, FORMULARZE, INNE

Przykład 2.

Elementy multimedialne:

 • <img src alt> - obraz (wymagany atrybuty to src - adres pliku obrazu i alt - definiujący tekst alternatywny)

Elementy tabeli:

 • <table border> - tabela (atrybut border o wartości 1 oznacza że będzie widoczne obramowanie), 
 • <td colspan rowspan> - komórka tabeli (colspan, rowspan - atrybuty scalania komórek w poziomie i pionie), 
 • <tr> - wiersz tabeli.

Elementy formularza:

 • <form> - formularz, 
 • <input type name disabled checked> - pola formularza, 
 • <option> - opcja w liście rozwijalnej, 
 • <select> - lista rozwijalna, 
 • <textarea> - pole tekstowe (wielowierszowe).

Więcej na:
Karta  http://plotkarka.eu/KP/formularze.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/formularze.html
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/formularze2.html

Inne:
 • <script> - skrypt (uwaga: może być umieszczony w elemencie <body> lub <head>)

Zadania:
https://egzamin-e14.blogspot.com/search/label/HTML[2]

SUPLEMENT

XHTML
 • Język kodowania stron internetowych, w którym należy stosować zasady języka XML (obowiązkowo zamyka się pojedyncze znaczniki np. <br/>, atrybuty logiczne wymagają wartości np. disabled="disabled"). 

Elementy przestarzałe:
 • big - powiększenie, 
 • font - font, 
 • strike - przekreślenie.
Atrybuty przestarzałe:
 • bgcolor - kolor tła, 
 • color - kolor tekstu, 
 • face - nazwa fontu.
Kodowanie polskich znaków:
 • Kodowanie ISO-8859-2 (pliku strony) stosowane w celu poprawnego wyświetlania znaków narodowych (np. , ć, ń, ó, ą) jest zgodne z polską normą ale zaleca się stosowanie międzynarodowego standardu UTF-8.

Więcej na:
Plansza http://plotkarka.eu/PI/html5/index.html

ŹRÓDŁA

[HTML5.2]
HTML5.2; W3C Recommendation, 14 December 2017;
URL: http://www.w3.org/TR/html/