Repetytorium cz. 3.2. Formaty graficzne

Grafika rastrowa
 • PNG
 • JPG lub JPEG lub JNG
 • GIF
 • BMP
 • PSD
 • TIFF
 • PCX
Grafika wektorowa:
 • SVG
 • CDR
 • SWF
Inne:
 • RAW
 • NEF
Kompresja
 zmniejszenie rozmiaru plików graficznych (może być stratna i bezstratna).
Kanał alfa
półprzezroczystość

Porównanie właściwości najpopularniejszych (internetowych) formatów graficznych
CechaJPGGIFPNG
Kanał alfa--+
Przeźroczystość-++
Animacja-+-
Kompresjastratnabezstratnabezstratna

Więcej na: