O blogu

EGZAMIN E.14.
Blog zawiera wszystkie dostępne informacje i zasoby dotyczące egzaminu z kwalifikacji E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk.
W zasobach są wszystkie zadania z egzaminu pisemnego (teoria) i odpowiedzi, które są otagowane tematycznie. dzięki temu, można z nich korzystać w całym okresie nauczania. Większość zadań posiada interaktywne wyjaśnienia.
Zasoby z części praktycznej egzaminu obejmują prawie wszystkie arkusze egzaminacyjne, kryteria oceny i przykładowe rozwiązania.
Dodatkowo rozwijane są interaktywne repetytoria obejmujące podstawowy zakres wiedzy sprawdzanej na egzaminie.
Blog jest aktualizowany po każdej sesji egzaminacyjnej.

Technik informatyk

Blog jest częścią projektu edukacyjnego INTERAKTYWNA EDUKACJA. Inne blogi z tej serii to:
EGZAMIN E.12. 
Blog zawiera wszystkie dostępne informacje i zasoby dotyczące egzaminu z kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk.

EGZAMIN E.13. 
Blog zawiera wszystkie dostępne informacje i zasoby dotyczące egzaminu z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie technik informatyk.

Grupa docelowa

W każdym roku do wszystkich egzaminów w zawodzie technik informatyk przystępuje około 60 000 osób (których uczy ponad 3 000 nauczycieli przedmiotów zawodowych) i to oni są głównymi odbiorcami zasobów.
Na grupie
 https://www.facebook.com/groups/1869016449993088/
budowana jest społeczność sympatyków (głównie nauczycieli i uczniów korzystających z FB).

Odsłony

Blogi egzaminacyjne osiągnęły ponad milion odsłon. A trakcja porównując analogiczne miesiące rok do roku to kilkaset procent. Największy ruch jest przed i w czasie sesji egzaminacyjnych (styczeń i czerwiec). Najmniejszy w wakacje (lipiec, sierpień).

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wskaźniki można dokonać symulacji z której wynika, że w styczniu (najbliższa sesja egzaminacyjna) przekroczą 2 miliony odsłon (w wersji pesymistycznej).