Zadanie 4.

Atrybut value w polu formularza XHTML
  1. ogranicza długość pola.
  2. wskazuje na nazwę pola.
  3. ustawia pole tylko do odczytu.
  4. wskazuje odpowiedź domyślną.
D