Zadanie 3.

Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
  1. Może być zapisana jako zakładka w przeglądarce internetowej.
  2. Dane przesyłane są za pomocą adresu URL, czyli w sposób widoczny dla użytkownika.
  3. Posiada dodatkowe ograniczenia jakim jest długość adresu - maksymalnie 255 znaków.
  4. Jest wskazana, gdy przesyłane są informacje poufne, np. hasło, numer telefonu czy numer karty kredytowej.
D