Zadanie 2.

Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
  1. opis, co znajduje się na stronie.
  2. informację, kto jest autorem strony.
  3. wykazy kluczowe, z których korzystają wyszukiwarki sieciowe.
  4. nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona.
A