Zadanie 5.

W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
  1. Zostanie wywołany skrypt o nazwie dane.
  2. Otworzy się osobna karta przeglądarki o nazwie dane.
  3. Zostanie wybrany adres względny URL o nazwie dane.
  4. Strona przewinie się do elementu o wartości id równej dane.
D