Zadanie 4.

Przedstawione pole input umożliwi
  1. wpisanie hasła.
  2. zaznaczenie opcji.
  3. wpisanie dowolnego tekstu.
  4. wybranie opcji z listy o wartościach text1 i text2.
B