Zadanie 3.

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
  1. rys. A
  2. rys. B
  3. rys. C
  4. rys. D
C