Zadanie 5.

Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
  1. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny.
  2. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny.
  3. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny.
  4. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu.
A