Zadanie 4.

W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
  1. rect, triangle, circle
  2. poly, square, circle
  3. rect, sąuare, circle
  4. rect, poly, circle
D