Zadanie 3.

Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
  1. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
  2. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
  3. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
  4. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>
D